Onze (online) workshop Positieve gezondheid duurt ongeveer één uur en wordt begeleid door onze ervaren trainer Ingrid Smith. Bij een online workshop is naast onze trainer altijd een ziende host aanwezig om de sessie organisatorisch in goede banen te leiden. Zo kan de trainer zich volledig focussen op het onderwerp én de deelnemers. De maximale groepsgrootte per sessie is 25 deelnemers.

Deze interactieve workshop kent de volgende opbouw:

  • korte uitleg wie wij zijn, waar wij voor staan en wat wij doen om bedrijven en medewerkers te inspireren om mee te doen aan een inclusievere maatschappij
  • korte introductie van onze trainer
  • uitleg concept Positieve gezondheid met gebruikmaking van video en animaties
  • uitgebreide uitleg pijlers die ten grondslag liggen aan de methode om Positieve gezondheid te meten én te verbeteren
  • gezamenlijk invullen van het ‘spinnenweb’
    • mogelijkheid tot het stellen van vragen
  • inspiratieverhaal Ingrid Smith in het kader van Positieve gezondheid
  • korte afronding en feedback