Partners die ook geloven in een inclusieve samenleving

The Chairmen at Work werkt trots samen met, én wordt ondersteund door verschillende partners die ook geloven in een inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen. Een samenleving waarin mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, godsdienst, seksuele voorkeur en ongeacht of ze een ziekte of beperking hebben.

Soms is er verwarring over inclusie en diversiteit. Inclusie gaat over gedrag en waardes – over hoe we met de verschillen omgaan. Diversiteit gaat meer over aantallen en percentages in de mix van verschillen. Het gaat het bij inclusie op het werk om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Werknemers moeten zich volwaardig deel van de organisatie voelen en er tot hun recht komen.

De partners van The Chairmen at Work onderschrijven deze doelstellingen ook – dat maakt de samenwerking zo waardevol!

Bartiméus

Bartiméus

Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stelt Bartiméus alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen ze het niet! Bezoek de website van Bartiméus.

Logo Vriendenloterij Fonds

Vrienden Loterij Fonds

Het VriendenLoterij Fonds ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een betere wereld waarin iedereen meedoet en waar ruimte is voor radicale verbeelding. Bezoek de website van het VriendenLoterijFonds

Logo Achmea

Achmea Foundation

De Achmea Foundation ambieert een wereld waar iedereen volwaardig aan kan deelnemen en steunt initiatieven die zich richten op het meer weerbaar maken van mensen in kwetsbare situaties. Ze ondersteunen initiatieven op het terrein van landbouw, gezondheidzorg en financiële dienstverlening met een innovatief karakter. Bezoek de webiste van de Achmea Foundation.

Logo De 99 van Groot-Amsterdam

De 99 van Groot-Amsterdam

De 99 van Groot-Amsterdam is een netwerk van werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Hierin is het talent van iedereen die kan en wil werken welkom. The Chairmen at Work is bij de 99 van Groot Amsterdam aangesloten, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen toegang heeft tot de arbeidsmarkt.

Sociale Zaken

Sociale zaken

Sociale zaken is een marktplaats van sociale firma’s in de Gemeente Amsterdam. In 2017 is The Chairmen at Work door de Gemeente Amsterdam aangemeld als Sociale Firma.

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL

Sinds 2013 is The Chairmen at Work lid van Social Enterprise NL, aanjager van de beweging van sociaal ondernemers die kiezen voor maatschappelijke waarde.

De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van zo’n 500 MKB-ondernemers én grote werkgevers. Samen bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil werken welkom is. The Chairmen at Work levert graag haar bijdrage aan deze missie.