Positieve gezondheid gaat er vanuit dat niet alleen de afwezigheid van ziekte of lichamelijke kwalen bepalend is voor de ervaren gezondheid maar benadert gezondheid vanuit een breder perspectief. In onze interactieve workshop positieve gezondheid wordt stilgestaan bij de theorie rondom positieve gezondheid en worden deelnemers uitgedaagd om hun eigen gezondheid te beoordelen. De centrale thema’s in de workshop zijn veerkracht en de vaardigheid om te kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.

De workshop duurt ca 60 minuten. De workshop wordt in groepsverband gegeven met een maximum van 15 deelnemers per keer.