Inclusiviteit – 5 tips – 10 activiteiten

Inclusiviteit is een begrip waar je niet meer omheen kunt. Inclusiviteit (of inclusie) geeft medewerkers ongeacht hun achtergrond, fysieke beperkingen, huidskleur, seksuele geaardheid, religie gelijke kansen.

Inclusiviteit gaat hand in hand met diversiteit (waarin je de mix bepaald van verschillen tussen mensen).

5 Tips over inclusiviteit en diversiteit

1. Focus niet alleen op inclusiviteit of diversiteit – deze twee doelstellingen moeten hand in hand gaan. Meer diversiteit, zonder inclusiviteit kan leiden tot conflicten. Diversiteit gaat over aantallen of percentages werknemers uit verschillende hoeken. Inclusie gaat over gedrag, waarden en spelregels (wie mag meepraten, meebeslissen en dus ook wie niet)

2. Doe een fysieke check in je bedrijf – zijn alle ruimtes goed toegankelijk (ook voor mensen in een rolstoel)

3. Managers binnen een bedrijf bepalen voor een groot deel de “bedrijfscultuur” – zorg dat zij het inclusiviteitsbeleid positief uitdragen en het goede voorbeeld hierin geven

4. Aanname beleid nieuwe medewerkers. Zorg dat er een duidelijk aanname beleid is qua diversiteit. Hieraan vooraf gaat een analyse van de organisatie over de huidige diversiteit. Weet bij een selectie procedure welke groepen ontbreken in de organisatie.

5. Voeg activiteiten (eenmalig of terugkerend) toe aan het inclusiviteit/diversiteitsbeleid. Zet bijvoorbeeld de week van de diversiteit (in 2023 van 3-10 oktober) op de agenda en vul deze week met activiteiten. Het thema dit jaar is: hoe maak jij het verschil?

10 Diversiteit activiteiten

Tips en ideeën om tijdens de dag/week van de diversiteit te ontplooien:

  • Lezing /workshop over het thema (bijvoorbeeld een inspirerende lezing door Joost Rigter van de Chairmen at Work)
  • Lunch sessie met verschillende tafels met een thema over inclusie
  • “Maatjesweek” waarin “kansarme mensen of niet statushouders” een week kunnen meelopen met een medewerker uit uw organisatie (samen met UWV of vluchtelingen organisatie opzetten)
  • Unjudge luistersessies waarin 2 medewerkers met totaal verschillende achtergronden elkaar moeten “unjudgen”
  • Trek er op uit – Ga samen met eigen medewerkers op bezoek bij een tehuis, UWV, stichtingen die zich richten op mensen met een beperking (doven, blinden, autisten etc) of vluchtelingen opvangcentra.
  • Organiseer een cursus waar medewerkers iets aan hebben – bijvoorbeeld een taalcursus of lezing over landen waar medewerkers vandaan komen.
  • Local Lunch – een week lang staat de lunch iedere dag in het teken van een land (en dan met name landen waar uw medewerkers vandaan komen) Het menu wordt bepaald door de medewerkers uit dat land.
  • Huur deze week de blinde/slechtziende masseurs in van The Chairmen at Work – voor stoelmassages met impact. Hiermee maak je de wereld voor onze masseurs meer inclusief en medewerkers raken geinspireerd door de verhalen van onze masseurs.
  • Organiseer een spelletjes middag met spellen uit verschillende landen
  • Eindig de week (of diversiteitsdag) met een uitreiking van een award voor de afdeling/manager/medewerker die outstanding is geweest op het gebied van inclusiviteit en diversiteit

Hoe het niet moet..