Om de blinde en slechtziende masseurs van The Chairmen at Work te blijven ontwikkelen kregen zijn een workshop communicatie van HR Ontwikkelhuis.

Wij stimuleren onze masseurs en vitaliteitscoaches om zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van coaching en trainingen.
Vandaag nam een deel van onze masseurs deel aan een workshop communicatie. Deze workshop werd verzorgd door Jolien en Bo van het HR Ontwikkelhuis BV. Vanuit hun professie hebben onze masseurs veel contact met klanten. Naast diverse handvatten – zoals de basis van communicatie en waarnemingsposities – was er vooral veel ruimte om te oefenen en ervaren, aan de hand van onder andere rollenspellen. Wij sloten gezamenlijk af met een lunch in de naastgelegen De Haven Club.

Onlangs zijn wij in contact gekomen met het HR Ontwikkelhuis BV. Zij voeren voor de Gemeente Amsterdam een grote opdracht uit met een bijbehorende social return verplichting. Wij voelden ons meteen verbonden en geïnspireerd om een samenwerking aan te gaan. Naast een workshop communicatie staan er in het najaar ook nog een aantal intervisiesessies gepland en neemt het management van The Chairmen at Work deel aan een business coaching traject.

Het HR Ontwikkelhuis: ‘Wij kijken er naar uit om ons in te zetten voor The Chairmen at Work om daarmee sociale impact te maken en bij te dragen aan een inclusievere samenleving. De masseurs van The Chairman at Work vergroten met hun diensten niet alleen de vitaliteit van medewerkers. Ze inspireren hun klanten ook om anders te kijken naar veranderingen. Wij dragen deze visie een warm hart toe. Het HR Ontwikkelhuis is dagelijks bezig met de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. We helpen professionals om hun potentieel in te zetten, zodat ze mensen in beweging kunnen krijgen.’

Laura, bedankt voor de prettige samenwerking en professionele organisatie en invulling van de workshops, intervisiesessies en het business coaching traject.