The Chairmen at Work – stoelmassages op locatie – is een een door Bureau Social Return Amsterdam erkende sociale firma. Wij zijn trots op deze samenwerking én erkenning!

Wat is social return

Social return is een aanpak om arbeidsparticipatie te stimuleren en meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de inzet van social return vergroot u de kans van uw bedrijf op het verwerven van een order van een overheidsinstantie. Daarnaast is er de mogelijkheid om invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zonder dat er sprake is van een aanbestedingsproject van een overheidsinstantie.

SROI – Social Return on Investment

De regeling SROI wordt door de overheid ingezet om meer duurzame werkplekken te creëren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleert de regeling het aanbod aan werkervarings- en stageplaatsen en daarmee het verbinden van het onderwijs met de arbeidsmarkt.

Wat is Bureau Social Return

Bureau Social Return wil impact maken door transparantie voor alle stakeholders in de keten van social werk te creëren. Dit doen wij door met onze dienstverlening drempels weg te nemen zodat kandidaten en onze opdrachtgevers eenvoudiger kunnen voldoen aan de Social Return norm die wordt gesteld door haar aanbestedingspartners.

Het is de ambitie van het huidige college van Amsterdam om bij iedere aanbesteding boven de Europese aanbestedingsdrempel van diensten ook sociale winst te creëren. Dit wordt ook wel ‘social return’ genoemd. In de praktijk streeft de gemeente bij aanbestedingen ook andere doelen na. Denk aan duurzaam, circulair, diversiteit en inclusie etc.

Het uitgangspunt is ten minste 5% sociale winst als de aanbesteding voorbereid wordt. Dat kan worden gerealiseerd door de aanbesteding zelf, maar ook door zelf zaken te organiseren buiten de aanbesteding om, die wel met de opdracht te maken hebben. Bureau Social Return is  adviseur bij het realiseren van dit doel.

Bureau Social Return
Turbinestraat 4
1014 AV Amsterdam
T. 020 682 2522
E. info@bureausocialreturn.nl

Uw SRIO verhogen?

Ben je opdrachtnemer van de Gemeente Amsterdam en wil je in het kader van inclusief ondernemen aan de slag met vitaliteit binnen jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@thechairmenatwork.com of bel 06-41766809.

Hieronder de lijst met erkende sociale firma’s door Bureau Social Return Amsterdam Q1 2023

 

Erkende Amsterdamse Sociale Firmas Door Brueau Social Return Amsterdam