Het project Onbeperkt Ondernemen richt zich op startende ondernemers met een (visuele) beperking. Een initiatief van het Bartiméus Fonds, in samenwerking met Incluvisie en met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij, Stichting het Gehandicapte Kind, Babbage, Ictoria.nl en The Chairmen at Work.

Onbeperkt ondernemen geeft duwtje in de rug

Voor mensen met een (visuele) beperking is het vaak lastig om een baan te vinden en te behouden. Veel talent blijft daardoor onbenut. Het starten van een eigen onderneming is een goed alternatief. Toch aarzelt een groot aantal ondernemende mensen met een beperking om de stap naar het ondernemerschap te zetten. Het project Onbeperkt Ondernemen geeft een duwtje in de rug. Dankzij de bijdrage van onze donateurs kunnen wij dit baanbrekende project mede mogelijk maken!

Veel vragen

Tjarda Struik is programma manager onderwijs en werk bij het Bartiméus Fonds: ‘We merken dat mensen met een (visuele) beperking die overwegen een eigen onderneming te starten, veel vragen hebben. Bijvoorbeeld: Wat is de invloed op mijn uitkering en op de inkomstenbelasting? Hoe werf ik klanten? En hoe regel ik werkplekaanpassingen? Verder weten ze niet van welke regelingen ze gebruik kunnen maken. Met het project Onbeperkt Ondernemen willen we helpen met deze vragen. Zodat ze ondanks alle obstakels als ondernemer aan de slag kunnen.’

Meer eigen regie

Tjarda: ‘Met een eigen onderneming heb je meer eigen regie dan in een baan. Je kunt bijvoorbeeld beter je eigen werkwijze en werktijden bepalen. Want een opdrachtgever maakt het niet uit welke uren je werkt. Als de opdracht maar goed wordt uitgevoerd. Dat zijn belangrijke voordelen voor mensen met een beperking. Ze kunnen zo binnen hun eigen grenzen optimaal functioneren en zo zorgen voor een eigen inkomen.’

12 Startende ondernemers krijgen duwtje in de rug

Twaalf startende ondernemers met een kansrijk idee krijgen een unieke kans. Een jaar lang worden zij intensief begeleid door ondernemers die weten wat het is om te ondernemen met een beperking. Vanuit persoonlijke ervaring of ervaring als werkgever van iemand met een beperking.

Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke businesscoach die gedurende het jaar de partner is van de ‘ondernemer in de dop’. De coach helpt de starter bij het opzetten van het bedrijf en biedt persoonlijke en zakelijke coaching.

Naast individuele begeleiding toegespitst op iedere deelnemer is er ook een uitgebreid programma waar de aanstormende ondernemers gezamenlijk aan deelnemen. Dit programma biedt workshops waarin nuttige informatie wordt gedeeld, die helpt om succesvol te ondernemen. Samen wisselen deelnemers ervaringen uit over behaalde successen en ervaren valkuilen.

Tijdens het gehele project wordt alle informatie omgezet in een handleiding Onbeperkt Ondernemen en in een informatiesite.

Wie doen er mee?

In dit project komen 24 ondernemende mensen en coaches samen die onderling kennis en ervaringen uitwisselen waardoor iedere deelnemer ook zelf weer kan groeien.

Joost Rigter Business Coach

Joost Rigter – oprichter van The Chairmen at Work én motivational speaker – weet uit ervaring wat succesvol ondernemen met een visuele beperking inhoudt. Het komende jaar coacht hij startend ondernemer Juul Heko Adang – oprichter van Stichting Butterfly Upcycling. Binnen deze stichting wil Juul designproducten van bedrijfsrestanten ontwerpen en laten produceren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Van afgedankt fruitkistje naar functioneel voetenbankje!

Stichting Butterfly Upcycling Design Producten Van Bedrijfsrestanten
Stichting Butterfly Upcycling Design Producten Van Bedrijfsrestanten
Stichting Butterfly Upcycling Design Producten Van Bedrijfsrestanten